Охладители /сифони/

Охладител /сифон/ с U форма за хоризонтално присъединяване


Охладител /сифон/ с кръглаформа за вертикално присъединяване


За повече информация: