Електроконтактни запълнени с течност 12МТЕК

Характеристика
Тип
12МТ 100ЕК, 12МТ 160ЕК, 22МТ 100ЕК, 22МТ 160ЕК
Номинален размер ( ND )
100, 160 mm

Клас на точност
с плъзгащи контакти - 1,6 ( 1 )
с магнитоскачащи контакти - 2,5 ( 1,6 )
Обхвати на измерване
от до -1…0; 0…600 bar

Присъединяване
Радиално (R)
Аксиално (АЕ)

Предназначение
За превключване на електрически вериги при зададени гранични стойности на измерваното налягане или вакуум. Областта на приложение относно измервания флуид се определя от типа на манометъра върху който е монтирано електроконтактното устройство.

Техническа спецификация
Техническа спецификация
12 MTEK

Номинален размер в мм - ND

100

160

Допустими температури
- на околната среда
- на измервания флуид

Tmin - 20oC Tmax + 60oC
Tmax + 100oC
Брой контакти 1, 2 или други
Тип контакти плъзгащи - S
магнитоскачащи - M
Схеми на свързване Произволна комбинация от нормално отворени ( НО ) и нормално затворени ( НЗ ) контакти при положение “0” на стрелката, като поредния номер на контакта нараства в посоката на отклонение на стрелката спрямо положение “0”.
Warning! Запълнените с течност електроконтактни манометри, осъществяващи чести превключвания, се препоръчва да се експлоатират с реле за управление. Запълването с течност удължава срока на експлоатация на механичната част на измервателната система, но едновременно с това увеличава рязко нагарянето на контактните щифтове. Препоръчваме тези манометри да се експлоатират с импулсно-управляемо многофункционално реле тип MSR, позволяващо работните параметри да се увеличат: - по мощност - до 1840 VA - напрежение - до 250 V - сила на тока - до 8 A и да се намали рязко нагарянето на контактните щифтове и потъмняването на течността.