С холендрово присъединяване към процеса РМХ.10

Характеристика
Предназначение
За свързване на манометри с тръбна пружина или прибори при измерване налягането на агресивни, замърсени, високовискозитетни или с висока температура флуиди, в химическата, фармацевтичната и хранителновкусовата промишленост.

Специални особенности
- лесно и просто присъединяване
- мястото на измерване се почиства без остатъчни вещества

Изпълнение
От неръждаема стомана 1.4435 (316L) със заварена разде-лителна мембрана от неръждаема стомана 1.4435 (316L)

Присъединяване
С холендрова гайка или с резбови накрайник. Предаваща течност
Глицерин, течен парафин, глицерин и вода