С фланшово присъединяване към процеса РМР.10

Характеристика
Тип
РМP.10

Предназначение
За свързване на манометри с тръбна пружина при измерване налягането на агресивни, замърсени, високо- вискозитетни или с висока температура флуиди.

Изпълнение
Заварена към горния фланец мембрана от неръждаема стомана 1.4571

Измервано налягане
PN max - съгласно таблицата по-долу
Стандартно изпълнение
Горен фланец: неръждаема стомана 1.4571
Долен фланец: неръждаема стомана 1.4571
или друг материал, в зависимост от измервания флуид