С измерителна мембрана ММ100

Характеристика
Тип
MM 100

Номинален размер ( ND )
100 mm

Клас на точност
ND100 - 1,6 (1)

Обхвати на измерване
от 0 до 4, 6, 10 bar
Предназначение
За измерване на налягане на силно вискозни и кристализиращи течности и газове в биотехнологичната, фармацевтична, козметична и хранителновкусова промишленост.
Техническа спецификация
Техническа спецификация
MM
Номинален размер в мм - ND

100

Клас на точност

1.6

Обхвати на измерване в bar от 0 до 4, 6, 10
Препоръчвани стойности на измерване
- при статично натоварване
- при пулсиращо натоварване
- при краткотрайно измерване


3/4 от обхвата на скалата
2/3 от обхвата на скалата
обхвата на скалата
Допустими температури
- на околната среда
- на измервания флуид
Tmin - 20oC Tmax + 60oC
Tmax + 100oC
Присъединяване Със скоба (клампово присъединяване)
Измервателен елемент измерителна мембрана от неръждаема стомана 1.4435 (316L)
Предавателен механизъм неръждаема стомана
Циферблат алуминий - бял, разграфяване – черно
Стъкло кварцово стъкло
Стрелка алуминий, черна
Кутия неръждаема стомана