Eлектроконтактни с тръбна пружина 11МТЕК

Характеристика
Тип
11МТ 100ЕК, 11МТ 160ЕК, 21МТ 100ЕК, 21МТ 160ЕК

Номинален размер ( ND )
100, 160 mm

Клас на точност
ND100 - 1,6 ( 1 )
ND160 - 1,6 ( 1 )

Обхвати на измерване
от до -1…0; 0…600 bar
Присъединяване
Радиално (R)
Аксиално ( АЕ )
Предназначение
За превключване на електрически вериги при зададени гранични стойности на измерваното налягане или вакуум. Областта на приложение относно измервания флуид се определя от типа на манометъра върху който е монтирано електроконтактното устройство.
Техническа спецификация
Техническа спецификация
11 MT…EK
Номинален размер в мм - ND 100 160
Клас на точност 1.6 (1)
Препоръчвани стойности на измерване
- при статично натоварване
- при пулсиращо натоварване
- при краткотрайно измерване


3/4 от обхвата на скалата
2/3 от обхвата на скалата
обхвата на скалата
Допустими температури
- на околната среда
- на измервания флуид

Tmin - 20oC Tmax + 60oC
Tmax + 100oC
Изпълнения на щуцера
присъединителна резба и размер под ключ
М20х1,5 ( G 1/2” )
SW 22
Брой контакти 1, 2 или други
Тип контакти плъзгащи - S
магнитоскачащи - M
Схеми на свързване  Произволна комбинация от нормално отворени ( НО ) и нормално затворени ( НЗ ) контакти при положение “0” на стрелката, като поредния номер на контакта нараства в посоката на отклонение на стрелката спрямо положение “0”.