Дозираща мембранна помпа МПМ

Техническа спецификация
MПM-30 MПM-60 MПM-120
Мощност на двигателя

kW

0,55

Максимална производителност

l/h

30 60

120

Честота на двойните ходове на буталния прът

min-1

30 60

120

Максимално налягане

MPa

0,3

Възможност за куплиране към едно задвижване

бр

tо 3

Габаритни размери (LxBxH)

mm

300x200x520