• Български
  • English

За нас

Ауста ООД

“АУСТА” ООД  –  гр.Кърджали

Фирма “АУСТА” ООД – гр.Кърджали е основана на 24.04.1991г. като Събирателно дружество и преобразувана на 15.01.1997г. в Дружество с ограничена отговорност, с предмет на дейност: инженерингова, производствена и търговска дейност, в областта на машиностроенето и приборостроенето.

В периода 1991 – 1996 г. са разработени и внедрени в производство три типоразмера офсетни сателитни антени и окачвания за тях, които намериха добър пазар в България. Освен това фирмата ни изработи по заявка на клиенти множество метални конструкции и съоражения (секции за въжен мост, покривни конструкции и др.). Благодарение на това, фирмата успя със свои средства и ресурси да се сдобие със собствена производствена база и да закупи оборудване за по нататъшно развитие.

След 1996 г. фирмата се насочва главно към разработване и внедряване в производство на общотехнически и специални видове манометри, дозиращи мембранни помпи и мембранни помпи с пневматично задвижване. Произвежданите от “АУСТА” ООД манометри са одобрени от Националния център по метрология със съответните “Удостоверения за одобрен тип”.

През 2005г. фирмата ни започна да разработва и внедрява в производство няколко типоразмера каменорезни машини с ръчно и хидравлично задвижване. Те намериха добро приложение в някои области на производството на облицовачни материали.

С цел покриване на по-голяма област на приложения и задоволяване разностранните нужди на клиентите ни, ние продължаваме непрекъснато да развиваме и усъвършенстваме вече усвоените наши продукти, както да разширяваме тяхната номенклатура.

От началото на 2004г. във организацията ни бе успешно внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001-2000, към която през 2005г. бе успешно интегрирана и Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд съгласно изискванията на стандарта OHSAS 18001-2002. С внедряването на тази интегрирана система за управление, в работата на фирмата ни са въведени едни от най-съвременните световни практики на работа и взаимоотношения с клиентите и доставчиците ни, с нашите служители и всички други заинтересовани страни. Политиката ни по качеството и основната цел на нашата работа е да удовлетворим изискванията на нашите клиенти и заинтересованите страни.

Фирмата разполага със собствена производствена база – производствени помещения, складове и офис с изградена инфраструктура и комуникации с покрита площ от 1200м2. Незастроен терен в регулация с площ от 2000м2. Машини и оборудване – универсални стругове и фрези – 7 бр.; други универсални машини – 12 бр.; ексцентър преси – 8 бр.; стругови автомати – 6 бр.; пробивни машини – 8 бр.; съоражения за заваряване включително и в защитна среда; средства за запояване; стендове за настройка на манометри и други машини, оборудване, приспособления и екипировка.